Инструкция за работа с механични часовници и механични-автоматични часовници.

 

Механичните часовници са тези които работят без помощта на батерия . Основно можем да ги разделим в два типа: Механични часовници ( часовници които се навиват ръчно за да работят ) и Автоматично-Механични часовници ( те отново могат да се навиват ръчно но заряда се потдържа и автоматично от движението на ръката).

  1.       Механични- Автоматични часовници

Автоматичните часовници работят без помощта на батерия като механизмите им използват механична енергия за да работят. Навиването при Автоматичните часовници става по два начина: Ръчно от коронката на часовника или Автоматично при движение на ръката. Ръчното навиване се осъществява като завъртите коронката на часовника по посока на часовниковата стрелка ( напред ). За да навиете часовника е необходимо да направите около 15-20 пълни завъртания на коронката ( Важно! Ако усетите по-голямо напрежение в коронката и въртенето става по-трудно това означава че часовника вече е навит и трябва да спрете да въртите коронката ). Едно пълно навиване на часовника осигурява механична енергия на механизма за около 30 часа и ако часовника не бъде носен през това време той ще спре и ще е необходимо отново да бъде сверен и навит. Автоматичните часовници се зареждат и от движението на ръката но е грешно да се смята че само от движението на ръката часовникът може да бъде навит. Енергията която се създава когато часовникът се носи на ръката по-скоро потдържа енергията на механизма но не го навива допълнително. За това е препоръчително всеки път когато часовника не се носи на ръката преди да се остави неподвижен той да се навие ръчно от коронката ( 15-20 завъртания ) това ни гарантира че през следващите около 30 часа часовника ще остане точен.

    

  1.       Механични часовници

Механичните часовници се навиват само ръчно от коронката на часовника. За разлика от Автоматичните те не се зареждат допълнително когато се носят на ръката. За това за да работят трябва да бъдат навивани постоянно без значение дали се носят на ръката или стоят неподвижни. Навиването става като завъртите коронката на часовника по посока на часовниковата стрелка ( напред ) около 15-20 пъти ( Важно! Ако усетите по-голямо напрежение в коронката и въртенето става по-трудно това означава че часовника вече е навит и трябва да спрете да въртите коронката ). Едно пълно навиване на часовника осигурява механична енергия на механизма за около 30 часа. След този период ако часовника не се навие ръчно той ще спре и ще е необходимо отново да се свери и навие.

 

Важно!

Както вече споменахме за да работят часовниците без значение дали Механичен или Автоматично-Механичен е необходимо те да бъдат навивани ръчно. Ако видите че вашия часовник е спрял това най-вероятно означава че той не е навит достатъчно а не че е развален. Всеки часовник след пълно навиване може да работи приблизително 30 часа след което той ще спре. Важно е да отбележим че този период от 30 часа е приблизителен като при всеки часовник се наблюдава различно време на издръжливост ( от 20 до 30 часа ).

Изпращаме всички часовниви навити и сверени но ако доставката се забави може вашия часовник да не работи като го получите. Това не означава че часовника е развален просто е изчерпал механичния си заряд и е необходимо да бъде навит за да започне да работи.

За повече информация и допълнителни въпроси може да се свържете с нас на телефон 0883 358 590 .

Благодарим Ви за отделеното внимание!

МЕНЮ