×

Общи правила за ползване на сайта

Тази уеб страница (наречена „САЙТ“) е собственост на фирма 60 СЕКУНДИ ЕООД (по-долу наричана 60 SECONDS), със седалище в България, гр. Димитровград, ЕИК 203225350, МОЛ: Димо Козалиев. Телефон за контакти: 0883 358 590.

Моля, прочетете внимателно общите условия по-долу преди да използвате САЙТА. За използването на този САЙТ, Вие се съгласявате безусловно с тези правила и условия.

Следните правила и условия установяват минимални изисквания. Използването на САЙТА се подчинява на общите разпоредби на закона.

Общите условия могат да бъдат променени по всяко време чрез актуализиране на настоящия САЙТ. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

Също така, 60 SECONDS ще осъществява промени на тези Условия за ползване, ако тези промени са наложени от влязло в сила законодателство. Ако са наложени със задна дата, промените ще се прилагат ретроактивно за вече доставени и потвърдени поръчки.

В тези случаи, 60 SECONDS е задължен да информира ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ за най-новата версия. Ако се изисква, промените се прилагат и за поръчките вече доставени/потвърдени чрез публикуване в САЙТА.

Ако някоя от разпоредбите на тези Правила и условия за ползване на САЙТА се счита за невалидна или неприложима, независимо от причината, това не отменя валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

Влизайки в САЙТА, потребителите се съгласяват да спазват представените общи условия, както и приложимите закони.

60 SECONDS полага усилия да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните грешки в тази информация, 60 SECONDS уточнява, че описанията на продуктите имат информативен характер и доставените продукти могат да се различават по реални характеристики, поради промяна без предизвестие от страна на производителите. Всички снимки на продуктите в сайта са реални, но е възможно да имат различия в цветовете.

Също така, някои от характеристиките или цените на продуктите, представени в САЙТА, могат да бъдат променени от 60 SECONDS без предизвестие и могат да съдържат оперативни грешки.

Поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, понякога описанията на продуктите могат да бъдат непълни. Въпреки това, от 60 SECONDS се стремим да предоставим най-подходящата информация.

Промоциите/офертите, представени в САЙТА, са налични до изчерпване на количествата.

САЙТЪТ може да съдържа и линкове към други сайтове. 60 SECONDS не носи отговорност за политиката на поверителност, практикувана от уебсайтове, които не администрираме, както и за друга информация, спомената в тези сайтове.

В съдържанието на този документ следните термини, използвани с главни букви, ще имат конкретни значения, свързани с контекста, както е посочено по-долу:

 • ПОТРЕБИТЕЛ: представлява лицето, което влиза в САЙТА за частни или професионални цели и което е съгласно с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сегашния САЙТ, отговаряйки на всички изисквания за регистрация и ползване.
 • КЛИЕНТ: представлява лицето, което влиза в САЙТА за частни или професионални цели и което е съгласно с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сегашния САЙТ, отговаряйки на всички изисквания за регистрация и ползване, и което подава и финализира поръчка.
 • ЗЛОУПОТРЕБА ПРИ ПОЛЗВАНЕ: представлява използването на САЙТА по начин, който противоречи на практиката в областта, на регламентите и действащото законодателство, или по някакъв друг начин, който може да навреди на ДРУЖЕСТВОТО.
 • ПОРЪЧКА: представлява електронен документ, създаден вследствие на влизането в САЙТА на КЛИЕНТА, който е форма на комуникация между ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТА.
 • ДОГОВОР: представлява ПОРЪЧКА, потвърдена от ДРУЖЕСТВОТО, чрез която 60 SECONDS се съгласява да достави на КЛИЕНТА продуктите и услугите, а КЛИЕНТЪТ се съгласява да ги заплати.  

Използване на сайта

САЙТЪТ може да бъде използван само за законни цели. Забранено е използването на САЙТА по начин, който би могъл да навреди на САЙТА, включително, но не само:

 • С цел измама или за извършване на престъпление или друга незаконна дейност.

60 SECONDS си запазва правото да откаже достъпа до САЙТА на който и да е ПОТРЕБИТЕЛ, да затвори акаунта или да анулира ПОРЪЧКАТА, дори и потвърдените поръчки.

60 SECONDS не продава продукти на непълнолетни. Физическите лица, които не са достигнали 18-годишна възраст, могат да правят ПОРЪЧКИ в САЙТА само в присъствието на родител или настойник.

Развиване на операции за продажба на продукти. Условия при продажба на продукти. Договор.

Продуктите и услугите, показани в САЙТА, представляват оферта на 60 SECONDS. Вашата ПОРЪЧКА ще се приема от 60 SECONDS като предложение за договор.

Чрез осъществяване на ПОРЪЧКА в САЙТА, Вие, като КЛИЕНТ, потвърждавате, че сте съгласни с формата на комуникация (телефон или e-mail), чрез който 60 SECONDS осъществява изпълнението на поръчките в САЙТА.

Ако 60 SECONDS потвърди изпълнението на една ПОРЪЧКА, това означава пълно приемане на условията на ПОРЪЧКАТА. Приемането на поръчката от 60 SECONDS се счита за извършено тогава, когато съществува електронно потвърждение (e-mail), изпратено от 60 SECONDS до КЛИЕНТА, без да се изисква потвърждение за получаване от страна на клиента.

60 SECONDS в нито един момент не разглежда непотвърдена ПОРЪЧКА да има силата на ДОГОВОР. ДОГОВОРЪТ влиза в сила при потвърждение на ПОРЪЧКАТА от ДРУЖЕСТВОТО по телефон или e-mail.

Настоящите правила и условия за продажба са на основата на сключения ДОГОВОР. Гаранционната карта, издадена от ДРУЖЕСТВОТО или негов доставчик, е неизменна част от горепосочените документи.

Предмет на поръчката

Предмет на ПОРЪЧКАТА представлява продуктът/продуктите и услугите, за които КЛИЕНТЪТ е изразил желание да закупи чрез създаване на ПОРЪЧКА в САЙТА, потвърдена от 60 SECONDS. Продуктът/продуктите притежават характеристиките, описани от ДРУЖЕСТВОТО в САЙТА.

Информация относно наличността на продуктите, които 60 SECONDS продава, е предоставена в САЙТА и на страницата на всеки продукт. Когато продуктът е представен в САЙТА като наличен, това означава, че е наличен минимум един брой от него. След преглед на ПОРЪЧКАТА, 60 SECONDS уведомява КЛИЕНТА чрез e-mail, в случай че продуктът не е в наличност, ако наличността не е била обновена по технически причини. 60 SECONDS не носи отговорност за необновена наличност по технически причини.

Внимание: Времето за доставка на продуктите е индикативно.

Цена на договора. Плащане.

Цената на продуктите и услугите е тази, която е посочена в САЙТА. Цената може да бъде променена от ДРУЖЕСТВОТО във всеки момент без предупреждение.

За да бъде приложима, цената на продукта/услугата трябва да бъде правилна и сериозна. По този начин ДРУЖЕСТВОТО предупреждава, че има моменти, когато в резултат на неизправност на САЙТА или грешка, цената, показана на САЙТА, може да не е истинската. В тези случаи ДРУЖЕСТВОТО ще информира КЛИЕНТА относно правилната цена.

Във всеки случай точността на цената ще се проверява в момента на потвърждение на ПОРЪЧКАТА. В случай че истинската цена на един продукт е по-ниска от тази, която е показана в САЙТА, ще се таксува по-ниската стойност. Ако поради неизправност на САЙТА показаната цена в САЙТА е по-ниска от истинската цена за продажба, Вашата ПОРЪЧКА ще бъде отхвърлена. В този случай, трябва да се извърши друга ПОРЪЧКА за закупуване на продукта с истинската му цена.

С изключение на случаите, когато е посочено друго, цената включва ДДС, както и всеки друг вид данък.

Цената, начинът за плащане и периодът за плащане са посочени в ПОРЪЧКАТА. 60 SECONDS издава на КЛИЕНТА документ за поръчаните продукти и услуги, а КЛИЕНТЪТ има задължението да предостави цялата необходима информация за издаване на документа съгласно законодателството в България.

Начин на доставка

ДРУЖЕСТВОТО ще изпълни своите задължения според договора в рамките на максимум 30 дни от датата на потвърждението, изпратено на КЛИЕНТА относно ПОРЪЧКАТА. В случай че не може да изпълни ПОРЪЧКАТА, тъй като продуктът не е в наличност, ДРУЖЕСТВОТО ще информира КЛИЕНТА за тази ситуация.

ДРУЖЕСТВОТО може да достави на КЛИЕНТА подобен продукт със същата цена, в случай че поисканият продукт не е в наличност, само след информиране и декларирано съгласие от страна на КЛИЕНТА.

Продуктът ще бъде доставен на КЛИЕНТА чрез куриерска фирма. Начинът на доставка е от врата до врата или офис.

Освен ако не съществува изрична договорка с КЛИЕНТА, 60 SECONDS не поема отговорност за рискове, свързани с продуктите и услугите, след предаването им на куриерската фирма.

60 SECONDS ще опакова подобаващо продуктите и услугите и ще осигури предаването на придружаващите го документи.

Доставката се счита за изпълнена, когато е налице подпис на КЛИЕНТА при получаване на документа за транспорт, доставен от куриера.

Връщане и замяна

Всеки продукт, закупен от 60 SECONDS, може да бъде върнат или заменен при определени условия в рамките на 14 дни (съгласно ЗЗП).

 • Можете да върнете или замените продукт без основателна причина в рамките на 14 дни, само ако продуктът е в същото състояние, в което е получен (няма следи от носене, не е повреден и цялостният му вид не е нарушен). Пълните условия можете да прочетете по-долу.
 • Върнатият продукт може да бъде изплатен изцяло или заменен с друг на същата или различна цена, като разликата се доплаща от ваша страна или се изплаща от наша страна. 
 • Изплащането на сумата става по същия начин, по който сте заплатили продукта. Например, ако сте заплатили с наложен платеж, ще Ви върнем парите отново с наложен платеж по Еконт.
 • Транспортните разходи при връщане или замяна се поемат от купувача.

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ

 • Продуктът не трябва да бъде използван или носен (при часовниците с кожена каишка, дори и след 1 час носене остават следи от употреба на каишката. При тези условия часовникът няма да може да бъде върнат или заменен).
 • Продуктът трябва да е в състоянието, в което е получен, с всички придружаващи го етикети, опаковки, гаранционна карта и кутия на марката.
 • Не се приемат продукти, които са изтървани, надраскани, счупени, с липсващи части, с нарушено покритие или всякакви умишлени или неумишлени въздействия върху часовника, които допринасят за повредата му или нарушават вида, в който е получен продуктът.
 • Всички продукти изпращаме с опция за преглед и тест преди плащане. Ако желаете да върнете продукт, е необходимо да ни го изпратите отново с опция за преглед и тест, за да се уверим, че продуктът отговаря на гореспоменатите условия. Пратки, изпратени без опция за преглед и тест, ще бъдат отказани или оставени без последствия.

След изтичане на 14-дневния срок от датата на закупуване на продукта, той вече не може да бъде върнат без основателна причина. Тогава започва да тече гаранционният срок, през който продуктът може да бъде върнат за ремонт, ако отговаря на гаранционните условия.

Транспортните разходи при връщане за ремонт се поемат от купувача.

Гаранционни условия

 • Гаранцията започва да тече от датата на закупуване на продукта и завършва след изтичане на гаранционния срок.
 • При повреда, часовникът се изпраща задължително с гаранционната карта, като транспортните разходи се поемат от купувача.
 • В двудневен срок (или по-малко) след получаване на часовника ще установим повредата и ще Ви уведомим за нея. Максималният срок за изпълнение на ремонтните дейности е 30 работни дни (съгласно ЗЗП).
 • Само ако повредата е неотстранима, часовникът се заменя с нов или се връщат парите за него.

Гаранцията важи само за механизма на часовника!

Гаранцията не важи в случай на:

 • Повреди, износване, одраскване или удари по корпуса (касата), стъклото, каишката или верижката и закопчалката на часовника.
 • Изтърване, изпускане, счупване или всякакви умишлени или неумишлени въздействия върху часовника, които допринасят за повредата му.
 • Водоустойчивостта не е обект на гаранцията поради невъзможността да се докаже на какви условия е поставен часовникът в момента на пропускане на вода.
 • Повреди в следствие на ремонтни дейности, извършени от трети лица.
 • Неразбиране на функциите на часовника и неумело боравене с тях не е дефект или повреда на часовника.
 • Гаранцията не важи след изтичане на гаранционния срок.

Както при нас, така и при всеки гаранционен сервиз, водоустойчивостта не се покрива от гаранцията поради невъзможността да се докаже на какви условия е поставен часовникът в момента на пропускане на вода. Ако докато часовникът е мокър или е под вода и се натисне дори и леко или неумишлено някой от бутоните на часовника, той ще пропусне вода. Ако часовникът се подложи на силна струя вода от към бутоните (като тази на чешмата), се създава пиково налягане много по-високо от това часовникът да е потопен във вода и тогава е възможно часовникът да пропусне вода.

Съвет: Часовниците с кожени каишки не е препоръчително да се мокрят, понеже естествената кожа има свойството да се деформира и амортизира много по-бързо, когато се мокри ежедневно. Това се отнася за всички часовници с каишки от естествена кожа, без значение от марката или ценовия им клас.

Водоустойчивостта, зададена от производителя, е препоръчителна, а не гарантирана, поради невъзможността да се докажат условията, на които е поставен часовникът в момента на пропускане на вода.

Ако желаете да върнете продукт, задължително се свържете с нас на посочения телефон.

Върнатите продукти се изпращат до:

Фирма: 60 СЕКУНДИ ЕООД

Телефон: +359 883 358 590

Офис на Еконт: гр.Димитровград офис ЕСТИЛО (ул. Петър Парапанов №12-14)

Важно! Ако желаете да върнете продукт, задължително се свържете с нас на посочения телефон.

Възлагане и подизпълнение

60 SECONDS може да възложи на трети лица услугите по изпълнението на ПОРЪЧКИТЕ, запазвайки винаги отговорността пред КЛИЕНТА за всичките си задължения, поети по договор.

Прехвърляне на собственост

Собствеността на поръчаните продукти и услуги се прехвърля на КЛИЕНТА в момента на извършване на плащането от негова страна.

Договорна отговорност

60 SECONDS не носи отговорност за вреди от всякакъв вид, в резултат на които КЛИЕНТЪТ или трето лице може да пострада при изпълнението от 60 SECONDS на което и да е от задълженията си относно ПОРЪЧКА/ПРИЕТА ПОРЪЧКА, и за вреди, произлизащи от използването на продукти/услуги след доставяне, и специално при загубата на продуктите.

60 SECONDS не носи отговорност за преки загуби (включително, но без ограничение, загуби на печалби, приходи, данни или ненужни разходи) или всякакви други непреки загуби, претърпени от ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ, които не са незабавна и пряка последица от нарушението на договора от страна на 60 SECONDS. 60 SECONDS не гарантира, че продадените продукти в САЙТА са подходящи за други цели, различни от общоприетите за съответните продукти. 60 SECONDS не носи отговорност за преки, непреки или случайни загуби, причинени на КЛИЕНТИТЕ или на продукти от трети страни, продадени съгласно този договор.

60 SECONDS поема отговорност, когато подизпълнителите и/или всякакъв вид партньор, участващ в изпълнението на Поръчката, не изпълнят договорените задължения.

Непреодолима сила

Нито една от страните не носи отговорност за неизпълнението на задълженията си по договор, ако това неизпълнение се дължи на непреодолима сила. Непреодолима сила е непредвидимо събитие, извън контрола на страните и не може да бъде избегнато.

Страната, която се позовава на непреодолима сила, е задължена да информира веднага и изчерпателно другата страна за възникването ѝ, да вземе всички мерки да се ограничат последствията от това събитие, и да докаже невъзможността да се изпълнят задълженията в рамките на 15 (петнадесет) дни от възникването на събитието.

Приложимо право и подсъдност

ДОГОВОРЪТ е подчинен и ще бъде тълкуван съгласно действащото законодателство на Република България, като се изключва Конвенцията на Организацията на Обединените Нации за международните договори за продажба на стоки.

Всеки съдебен спор, възникнал от или във връзка с този ДОГОВОР, ще бъде разглеждан в рамките на изключителната компетентност на съдилищата на град Димитровград, България, при спазване на разпоредбите относно юрисдикцията при потребителски сключени договори, посочени в Регламент (ЕО) 44/2001 или задължителните еквивалентни правила и правилници, ако са приложими.

Информация за сайта

Този сайт е собственост и се управлява от дружество 60 СЕКУНДИ ЕООД.

За контакти:

Фирма: 60 СЕКУНДИ ЕООД
ЕИК: 203225350
МОЛ: Димо Козалиев

Телефон: +359 883 358 590
Имейл: [email protected]

Адреси:

 • Административен офис и склад - гр. Пловдив, ул. Димо Хаджимов 4
 • Административен офис и склад - гр. Димитровград, ул. Цар Борис 7

Важно!
Към момента на посочените адреси се намират нашите административни офиси и складове за обслужване на клиенти и поръчки. Моля, имайте предвид, че това НЕ Е физически магазин и в него няма изложени модели. Не посрещаме клиенти на посочените адреси.

Партньори:

 • СМАРТ УОРЛД ЕООД
 • МЕНИДЖ ТАЙМ ЕООД
 • БИ ОН ТАЙМ ЕООД
 • БУБАЛАЧЕ ЕООД
 • и други

(Всички правила и условия, написани по-горе, важат и за партньорите на 60 СЕКУНДИ ЕООД)

МЕНЮ